Privacyverklaring

data protection

De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

smart Europe GmbH
Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland
E-mail: eu.corporateoffice@smart.com

Functionaris gegevensbescherming:

smart Europe GmbH
Functionaris gegevensbescherming
Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland
E-mail: eu.dataprotection@smart.com

1. Host- en contentdistributienetwerken (CDN)

Deze webapplicatie wordt gehost door smart Europe GmbH, Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland en onze dienstverleners (hosters). De persoonsgegevens, verzameld op deze webapplicaties, worden opgeslagen op de servers van de hosters in de EU (momenteel Frankfurt, Duitsland en Amsterdam, Nederland). Dit kan bijvoorbeeld IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens omvatten die via een website gegenereerd zijn. De hosters worden gebruikt met als doel het contract na te komen tegenover potentiële en bestaande klanten (art. 6 para. 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 para. 1 lit. f AVG). Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen in die mate noodzakelijk om te voldoen aan de betreffende dienstverplichtingen en volgen onze instructies betreffende deze gegevens.

Om een verwerking te garanderen die compatibel is met gegevensbescherming hebben wij een orderverwerkingscontract afgesloten overeenkomstig art. 28 AVG met onze hoster.

2. Privacybeleid

Wij stellen uw bezoek aan onze webapplicaties en uw interesse in onze offertes op prijs. De bescherming van uw persoonsgegevens is een belangrijke kwestie voor ons. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat we ermee doen, voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis dit is gebeurd, en welke rechten en eisen eraan gekoppeld zijn voor u.

Het privacybeleid voor het gebruik van onze webapplicaties is niet van toepassing op uw activiteiten op websites van sociale netwerken of andere providers die toegankelijk zijn via links op onze webapplicaties. Controleer de websites van deze providers voor hun privacybeleid.

3. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

 1. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij bepaalde informatie op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt; de datum en tijd van uw bezoek; de status van de interactie (bijv. of u toegang kon verkrijgen tot de website of een foutmelding ontving); het gebruik van functies op de website; alle zoekzinnen die u hebt ingevoerd; hoe vaak u afzonderlijke websites bezoekt; de namen van de bestanden waartoe u toegang hebt; de hoeveelheid overgedragen gegevens; de webpagina vanaf welke u toegang hebt verkregen tot onze website; en de webpagina die u bezocht hebt na het bezoeken van onze website, door te klikken op links op onze websites of het rechtstreeks invoeren van een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of venster) van de browser waarin u onze websites open hebt. Daarnaast slaan wij zeven dagen lang uw IP-adres op en de naam van uw internetserviceprovider. Dit is om veiligheidsredenen; met name om aanvallen op onze websites of pogingen tot fraude te voorkomen en op te sporen.

 2. Wij slaan uitsluitend andere persoonsgegevens op, indien u deze gegevens verstrekt, bijv. als deel van een registratie, sollicitatie, trainingen, contactformulier, chat, onderzoek, wedstrijd met prijzen of voor de tenuitvoerlegging van een contract, en zelfs in deze gevallen uitsluitend indien dit ons is toegestaan op basis van een toestemming ontvangen van u of overeenkomstig de toepasbare wettelijke bepalingen (bekijk paragraaf 9).

 3. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonlijke informatie te delen. Bepaalde functies van onze websites kunnen echter afhankelijk zijn van het delen van persoonlijke informatie. Indien u in dergelijke gevallen uw persoonlijke informatie niet verstrekt, kan het zijn dat u die functies niet kunt gebruiken of deze beschikbaar zijn met beperkte functionaliteit.

4. Doeleinde van gebruik van persoonsgegevens

 1. Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens wanneer u onze webapplicaties bezoekt om deze zo eenvoudig mogelijk te gebruiken voor u en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten.
 2. Wij gebruiken professionele of werkgerelateerde informatie wanneer u solliciteert naar een baan in ons banenportaal, om sollicitaties te ontvangen en verwerken.
 3. Indien u ons verdere persoonsgegevens verstrekt, bijv. in de context van een registratie, een chat, een contactformulier, een onderzoek of een loterij, gebruiken wij deze gegevens voor de bovengenoemde doeleinden.
 4. Voor de tenuitvoerlegging van een contract evenals voor redenen van klantadministratie en – indien noodzakelijk – voor de tenuitvoerlegging en afwikkeling van zakelijke transacties, gebruiken wij de gegevens in elk geval uitsluitend tot de noodzakelijke mate voor dit doeleinde.
 5. Voor andere doeleinden (bijv. weergave van gepersonaliseerde inhoud of advertenties gebaseerd op uw gebruiksgedrag) gebruiken wij, en indien van toepassing, geselecteerde derde partijen uw gegevens.
 6. Voor trainingsdoeleinden (bijv. registratie voor persoonlijke training of live online training), zullen uw gegevens (voornaam, achternaam, e-mail, dealer, land, functie) door ons worden gebruikt en, indien van toepassing, door geselecteerde derden.
 7. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor zoverre wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. opslag voor de nakoming van commerciële of belastingwettelijke verplichtingen, vrijgave overeenkomstig officiële of rechtelijke bevelen, bijv. aan een wethandhavingsinstantie).
 8. Registreren voor een account:
  Klantregistratie: Via de website id.smart.com wordt een account aangemaakt voor particuliere en zakelijke klanten. Voor particuliere en zakelijke klanten maken wij onderscheid tussen twee niveaus van registratie.

  De snelle registratie wordt alleen gebruikt voor het verkrijgen van informatie, bijvoorbeeld voor het aanmelden van jouw gepersonaliseerde auto via onze online customizer. Deze ondersteunt je online bij de configuratie van het door jou gewenste model. De volgende gegevens worden verzameld: Aanhef, voornaam, achternaam, e-mail

  De volledige registratie is vereist voor alle andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het boeken van een proefrit of voor de aankoop van het voertuig. De volgende gegevens worden verzameld in aanvulling op de gegevens die worden gevraagd bij de snelle registratie: Geboortedatum, adres (straat, stad, provincie, postcode, land. Voor zakelijke klanten wordt aanvullend hierop gevraagd om: btw-nummer en bedrijfsnaam) en telefoonnummer. In sommige markten verzamelen we ook de fiscale code.

  Registratie van handelaren: Via de website sed.smart.com wordt een account aangemaakt voor zakelijke klanten inclusief ons dealernetwerk. Voor zakelijke klanten en ons dealernetwerk maken wij onderscheid tussen twee niveaus van registratie. De initiële registratie is bedoeld om de gebruiker het smart ID (e-mailadres) te bezorgen, waarna hij een e-mail voor de verificatie ontvangt. Na verificatie kan de gebruiker verdergaan met het registratieproces om zichzelf te koppelen aan de betreffende workshop. De volgende gegevens worden verzameld: Aanhef, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mail.

 9. Proefrit
  Om een proefrit te maken, verzamelen wij je voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mail, geboortedatum, adres (straat, stad, provincie, postcode, land) en telefoonnummer om er zeker van te zijn dat je wettelijk bevoegd bent om het voertuig te besturen.

 10. Pre-order
  Om je pre-orderdiensten van auto's te kunnen bieden, ga je ermee akkoord dat wij de volgende informatie verzamelen: naam, telefoonnummer, voertuigtype, voertuig configuratiemodel, registratie stad en verkoop service gebied.

 11. Elektronische contracten
  Om je te voorzien van een elektronisch contract (koopcontract en leveringsbevestiging) een service om te kunnen ondertekenen en om de rechtsgeldigheid van de ondertekening van het elektronische contract te garanderen, dient de derde partij, de elektronische ondertekeningsdienst (Acrobat Sign), aan smart je naam en mobiele telefoonnummer te verstrekken, en de authenticiteit van de bovenstaande persoonlijke informatie te controleren door gebruik te maken van de gezaghebbende nationale gegevensbron om de authenticiteit van de identiteit van de ondertekenaar te garanderen.

 12. Financiële diensten
  Wanneer je een voucher koopt via onze pre-orderdiensten word je doorgestuurd naar onze financiële dienstverlener (Deutsche Bank). Hiervoor zullen wij als smart jouw factuuradres en betalingsmethode verzamelen, bijvoorbeeld Credit/Debetkaart of online bankoverschrijving. Onze financiële dienstverlener verzamelt de volgende gegevens: je naam, telefoonnummer, in geval van een creditcard het kaartnummer, vervaldatum, verificatiecode, de basisinformatie over de bestelling (bijvoorbeeld bedrag, datum van aankoop, dealer), in geval van een online bankoverschrijving IBAN en alle gerelateerde betalingsinformatie, zodat de financiële instelling de uitvoerbaarheid van je betaling kan beoordelen.

  Hieronder vermelden wij de wettelijke basis en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  Beschikbaarstelling van de website voor het algemene publiek en met als doeleinde contact op te nemen met onze klanten en geïnteresseerde partijen
  Wettelijke basis: Nakoming van contract of afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij het voorzien in een internetaanwezigheid, ook voor niet-geregistreerde gebruikers, om algemene informatie over onze onderneming te verstrekken.

  Werving en selectie
  Wettelijke basis: Afweging van belangen en toestemming
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Het is ons rechtmatig belang stappen te ondernemen na het verzoek van de sollicitant om een arbeidscontract af te sluiten.

  Trainingsdoeleinden
  Wettelijke basis: Afweging van belangen en toestemming
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang om in naam van de partner stappen te ondernemen om trainingen uit te voeren

  Verzameling van statistische informatie over het gebruik van de website (zogenaamde webanalyse)
  Wettelijke basis: Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij het ontvangen van informatie over het gebruik van de website, met name om ons aanbod te verbeteren.

  Het opsporen van storingen en het garanderen van systeemveiligheid, met inbegrip van het opsporen en traceren van ongeautoriseerde toegangspogingen en toegangen tot onze webservers
  Wettelijke basis: Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensveiligheid evenals het afwegen van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij het elimineren van onderbrekingen, het garanderen van systeemveiligheid en het opsporen en traceren van ongeautoriseerde toegang of toegangspogingen.

  Onze rechten beschermen en verdedigen
  Wettelijke basis: Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij het opeisen en verdedigen van onze rechten.

  Verwerking van uw aanvragen, problemen en feedback
  Wettelijke basis: Nakoming van contract of afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij het verwerken en beoordelen van uw opmerkingen en feedback.

  Willekeurige evaluatie van de verwerking van klantproblemen voor kwaliteitsbewaking
  Wettelijke basis: Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij de willekeurige evaluatie van de verwerking van klantproblemen voor kwaliteitsbewaking.

  Gegevensconsolidatie als deel van klantenservice door smart Europe GmbH
  Wettelijke basis: Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij een actueel en geconsolideerd gegevensprofiel als deel van klantenservice door smart Europe GmbH. Consolidatie dient om gegevens te minimaliseren en garandeert dat onze klantgegevens up-to-date en juist zijn.

  Beschikbaarstelling van de functionaliteiten aan onze klanten en geïnteresseerde partijen evenals het publiek.

  Het verzenden van productinformatie, nieuwsbrieven, reclame en marktonderzoek
  Wettelijke basis: Nakoming van contract of toestemming

  Vaststellen van fouten en garantie voor productveiligheid met inbegrip van het opsporen en traceren van ongeautoriseerde toegangspogingen en toegang tot onze producten door klanten
  Wettelijke basis: Naleving van wettelijke verplichtingen op het gebied van productaansprakelijkheid, belangenafweging
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij het garanderen van productveiligheid en het opsporen en traceren van ongeautoriseerde toegang of toegangspogingen.

  Klantenservice
  Wettelijke basis: Nakoming van contract

  Controle van sociale mediakanalen voor klantenservice-doeleinden
  Wettelijke basis: Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij het controleren van onze sociale mediakanalen wat betrekt klachten of aanvragen van onze klanten en deze op de hoogte te stellen van onze klantenservice-kanalen.

  Willekeurige evaluatie van de verwerking van klantproblemen voor kwaliteitsbewaking
  Wettelijke basis: Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij de willekeurige evaluatie van de verwerking van klantproblemen voor kwaliteitsbewaking.

  Afhandeling van mogelijke vergoedings- en/of bonusprogramma’s
  Wettelijke basis:Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij het nakomen van onze wettelijke verplichtingen tegenover de partner.

  Afhandeling van wettelijke geschillen
  Wettelijke basis: Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Bevestiging, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken van smart Europe GmbH.

  Algemene klantenanalyse, statistische beoordeling voor bedrijfsbeheer, kostenregistratie en -controle met gebruik van de VIN
  Wettelijke basis: Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen:

  1. Analyse van verkoop- en bestelgegevens per model verkoopkanaal, bestelstatus
  2. Analyse van aangevraagde varianten en uitrusting
  3. Verslaggeving over bedrijfsparameters, indien noodzakelijk met gebruik van de VIN

  Voorkomen van fraude en witwassen van geld
  Wettelijke basis: Naleving van wettelijke verplichtingen, afweging van belangen

  De financiering van terrorisme en strafbare feiten die activa in gevaar brengen, voorkomen, tegengaan en onderzoeken, vergelijkingen met Europese en internationale anti-terrorismelijsten
  Wettelijke basis: Naleving van wettelijke verplichtingen, afweging van belangen

  Nakoming van officiële vereisten (bijv. terugroepcampagnes door de federale dienst vervoer motorvoertuigen)
  Wettelijke basis: Naleving van wettelijke verplichtingen, afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Nakoming van wettelijke en regulerende voorschriften

  Nakoming van verplichtingen voor belastingcontrole en -verslaggeving, archivering van gegevens
  Wettelijke basis: Naleving van wettelijke verplichtingen, afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Nakoming van wettelijke en regulerende voorschriften

  Openbaarmaking in de context van regelgevende ( juridische maatregelen met als doeleinde bewijs te verzamelen, vorderingen te vervolgen en af te dwingen volgens het burgerlijk recht
  Wettelijke basis: Naleving van wettelijke verplichtingen, afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Nakoming van wettelijke en regulerende voorschriften

  Interne accountscontrole en onderzoeken
  Wettelijke basis: Wettelijke verplichting

  Veldmaatregelen
  Wettelijke basis: Naleving van wettelijke verplichtingen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Met een aanvraag gebaseerd op het voertuig-identificatienummer dat u hebt ingevoerd, kunt u veldmaatregelen en terugroepingen opvragen voor het voertuig. De gegevens die u hebt ingevoerd, worden niet opgeslagen.

  Nalevingscontroles (bijv. nalevingscontroles, documentatie van nalevingsaanvragen en naleving van nalevingsvereisten)
  Wettelijke basis: Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Controle van compatibiliteit met wettelijke bepalingen, interne bedrijfsrichtlijnen, regels en normen van smart Europe GmbH, werknemers, zakenpartners en andere geautoriseerde derde partijen.

  Beschikbaarstelling van de dienst (smart Europe GmbH online advies)
  Wettelijke basis: Nakoming van contract

  Verzameling van statistische informatie van de website
  Wettelijke basis: Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij het ontvangen van informatie over het gebruik, met name om ons aanbod te verbeteren.

  Beschikbaarstelling van een contactoptie om uw problemen of aanvragen te verwerken
  Wettelijke basis: Nakoming van contract

  Ondersteuning klanten en potentiële klanten
  Wettelijke basis: Toestemming

  Klantonderzoek (met inbegrip van tevredenheidsonderzoek)
  Wettelijke basis: Toestemming

  Creatie van gepersonaliseerde informatie
  Wettelijke basis: Toestemming

  Creatie van een klantenprofiel als basis voor reclame en marktonderzoek
  Wettelijke basis: Afweging van belangen
  Rechtmatig belang bij het overwegen van belangen: Wij hebben een rechtmatig belang bij een geconsolideerd klantprofiel, mits het daaropvolgende gebruik voor reclame en marktonderzoek overeenkomt met gegevensbeschermings- en concurrentiewetgevingsvereisten

5. Overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen; sociale plug-ins; gebruik van dienstverleners

 1. Onze webapplicaties kunnen ook het aanbod van derde partijen bevatten. Als u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij gegevens over aan de betreffende provider in de noodzakelijke mate (bijv. informatie dat u dit aanbod op onze website gevonden hebt en, indien van toepassing, verdere informatie die u reeds voor dit doeleinde op onze websites verstrekt hebt).
 2. Wanneer wij sociale plug-ins gebruiken op onze websites van sociale netwerken als Facebook en Twitter, integreren wij deze als volgt:
 3. Wanneer u onze websites bezoekt, worden de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. er worden geen gegevens verzonden aan de exploitanten van deze netwerken. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klik dan op de betreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het betreffende netwerk tot stand te brengen.
 4. Indien u een gebruikersaccount hebt op het netwerk en bent ingelogd wanneer u de sociale plug-in activeert, kan het netwerk uw bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount koppelen. Indien u dit wilt voorkomen, uitloggen bij het netwerk alvorens de sociale plug-in te activeren. Een sociaal netwerk kan een bezoek niet aan andere smart-websites koppelen, totdat u een bestaande sociale plug-in geactiveerd hebt.
 5. Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de inhoud over die rechtstreeks op uw browser beschikbaar wordt, die deze integreert in onze websites. In deze situatie kunnen ook gegevensoverdrachten plaatsvinden die worden opgestart en gecontroleerd door het betreffende sociale netwerk. Uw verbinding met een sociaal netwerk, de gegevensoverdrachten die plaatsvinden tussen het netwerk en uw systeem, en uw interacties op dat platform worden exclusief geregeld door de privacybeleiden van dat netwerk.
 6. De sociale plug-in blijft actief totdat u deze deactiveert of uw cookies wist (zie sectie 5.4).
 7. Als u klikt op de link naar een aanbod of een sociale plug-in activeert, kunnen persoonsgegevens aankomen bij providers in landen buiten de Europese Economische Ruimte die, vanuit het gezichtspunt van de Europese Unie ("EU"), geen “passend beveiligingsniveau” kunnen bieden voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig EU-normen. Onthoud dit feit, alvorens te klikken op een link of een sociale plug-in te activeren en zodoende een overdracht van uw gegevens te activeren.
 8. Wij maken ook gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners, marketingbureaus) om onze webapplicaties te bedienen, optimaliseren en beveiligen. Wij geven persoonsgegevens uitsluitend aan hen door voor zoverre dit noodzakelijk is voor de beschikbaarstelling en het gebruik van de webapplicaties en hun functionaliteiten, voor het nastreven van rechtmatige belangen, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of in zoverre u hiervoor toestemming hebt gegeven (zie sectie 7).
 9. Voor financiële diensten verwijzen wij je naar de financiële instelling Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, die je gegevens zal verwerken voor financiële diensten zoals beschreven in paragraaf 4.1.
 10. Voor dagelijkse activiteiten, om onze offertes aan te passen en te optimaliseren en om u te verbinden met uw plaatselijke partners, sturen wij uw gegevens alleen door aan één of, indien noodzakelijk, meerdere van de volgende ontvangers van de smart Ecosystem-bedrijven: smart Europe GmbH, smart Legal Entities binnen Europa: smart Italia S.r.l., smart España A.E., S.L., smart Automobile France SAS, smart UK Automotive Ltd., smart Portugal Unipessoal Lda., smart Belgium S.r.l., smart Nederland B.V., smart Austria Automotive GmbH, smart Schweiz GmbH, smart Europe GmbH’s en het netwerk van smart Legal Entities met Bevoegde Agenten en Bevoegde Servicepartners in de markten, en Coöperatiepartners van smart Europe GmbH en smart Juridische Entiteiten

U kunt meer details vinden over de geadresseerden in ons toestemmingsbeheersysteem.

6. Cookies

 1. Cookies mogen gebruikt worden bij het bezoeken van onze webapplicaties. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en soortgelijke softwaretools zoals web/DOM-opslag of lokaal gedeelde objecten (zogenaamde "flash-cookies"), waarnaar we gezamenlijk verwijzen als cookies.
 2. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw desktop, notebook of mobiele apparaat, terwijl u een website bezoekt. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om vast te stellen of er al een verbinding is geweest tussen het apparaat en de websites; houden rekening met uw voorkeurstaal of andere instellingen, bieden u bepaalde functies (bijv. online shop, voertuigconfigurator) of herkennen uw gebruikersgebaseerde interesses. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.
 3. Of en welke cookies worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, hangt af van welke delen en functies van onze websites u gebruikt en of u akkoord gaat met het gebruik van cookies die technisch gezien niet vereist zijn in ons toestemmingsbeheersysteem.
 4. Het gebruik van cookies is ook afhankelijk van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijv. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn vooraf ingesteld om automatisch bepaalde types cookies te accepteren; u kunt deze instelling echter normaal gesproken wijzigen. U kunt opgeslagen cookies op ieder willekeurig moment wijzigen. Web/DOM-opslag en lokaal gedeelde objecten kunnen apart gewist worden. U kunt in de handleiding van de fabrikant te weten komen hoe dit werkt in de browser of het apparaat dat u gebruikt.
 5. De toestemming voor en de afwijzing of het wissen van cookies zijn gebonden aan het apparaat en ook de betreffende webbrowser die u gebruikt. Als u meerdere apparaten of webbrowsers gebruikt, kunt u op verschillende manieren beslissingen nemen of instellingen uitvoeren.
 6. Als u beslist geen cookies te gebruiken of deze te wissen, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot alle functies van onze websites of kunnen individuele functies beperkt zijn.

De volgende gegevens-trackers en cookies worden gebruikt door https://nl.smart.com/nl/ in onze klanten-nieuwsruimtes:

Wij hebben een contract afgesloten over de toevertrouwde gegevensverwerking met de provider van de cookietoestemmingstechnologie overeenkomstig art. 28. AVG.

7. Server-log-bestanden

De providers van de pagina’s verzamelen automatisch informatie en slaan deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Hiertoe behoren:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat vanaf welke toegang wordt verkregen tot het online aanbod;
 • internetadres van de website vanaf welke toegang is verkregen tot het online aanbod (zogenaamde origin- of referrer-URL);
 • naam van de serviceprovider door middel waarvan toegang is verkregen tot het online aanbod;
 • naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen;
 • datum en tijd alsmede duur van de verzameling;
 • hoeveelheid overgedragen gegevens;
 • apparaat (pc, mobiel of ander), besturingssysteem en informatie op de gebruikte internetbrowser, met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
 • code http-status (bijv. "aanvraag succesvol" of "aangevraagd bestand niet gevonden").
  Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in de logbestanden zonder uw volledige IP-adres, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw IP-adres.

Deze gegevens zijn niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f AVG. De website-exploitant heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website voor dit doeleinde, de serverlogbestanden moeten verzameld worden.

8. Veiligheid

Wij maken gebruik van technische en organisatorische maatregelen om de gegevens die wij beheren te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door ongeautoriseerde personen. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu overeenkomstig technologische verbeteringen.

9. Wettelijk basis voor gegevensverwerking

 1. Indien u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt dit de wettelijke basis voor de verwerking (art. 6 para. 1 letter a AVG)
 2. Voor de verwerking van persoonsgegevens met als doeleinde een contract met u aan te gaan of na te komen, is art. 6 para. 1 letter b AVG de wettelijke basis.
 3. Voor zoverre de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen (bijv. voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe geautoriseerd volgens art. 6 para. 1 lit. c AVG.
 4. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens met als doeleinde onze rechtmatige belangen te beschermen evenals de rechtmatige belangen van derde partijen volgens art. 6 (1) (f) AVG. Het behouden van de functionaliteit van onze IT-systemen, het (direct) op de markt brengen van onze eigen producten en diensten en die van derde partijen (tenzij dit wordt gedaan met uw toestemming) en de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten zijn dergelijke rechtmatige belangen. Wij houden met name rekening met het type persoonsgegevens, het verwerkingsdoeleinde, de omstandigheden van verwerking en uw interesse in de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens als deel van de betreffende noodzakelijke afweging van belangen.

Voor zover het verwijderen in individuele gevallen niet mogelijk is, worden de betreffende persoonsgegevens geanonimiseerd of gemarkeerd met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

10. Uw persoonsgegevens wissen

Wij wissen uw IP-adres en de naam van uw internetserviceprovider, die wij om veiligheidsredenen opslaan, na zeven dagen.

Anders wissen wij uw persoonsgegevens zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt niet meer van toepassing is. Na dit tijdstip vindt opslag alleen plaats, voor zoverre deze vereist is overeenkomstig de wetten, voorschriften of andere wettelijke bepalingen waaraan wij onderhevig zijn, in de EU of overeenkomstig de wettelijke bepalingen in derde landen, als daar een passend niveau van gegevensbescherming wordt voorzien in elk geval.

Voor zoverre wissen niet mogelijk is in individuele gevallen, worden de relevante persoonsgegevens gemarkeerd met als doel het beperken van de toekomstige verwerking ervan.

11. Rechten van het gegevenssubject

Als gegevensobject hebt u het recht van toegang (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevens wissen/verwijderen (art. 17 AVG), beperking van verwerking (art. 18 AVG) en gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG).

 1. Recht op informatie, correctie, beperking, overdracht, blokkering, verwijdering. U hebt het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong van de gegevens, hun geadresseerden en het doeleinde van de gegevensverwerking en het recht op correctie, beperking, blokkering en wissen van deze gegevens op ieder willekeurig moment binnen het kader van de toepasbare wettelijke bepalingen.
 2. Herroeping van toestemming tot gegevensverwerking: indien u geen toestemming hebt gegeven tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan hebt u het recht om uw toestemming op ieder willekeurig moment te annuleren. De wettelijkheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot een herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook blijft verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere wettelijke basis, zoals voor de nakoming van wettelijke verplichtingen (zie sectie "Wettelijke bases van verwerking") onaangetast.
 3. Recht op protest (art. 21 AVG): U hebt het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken, voor redenen gerelateerd aan uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6(1)(e) AVG (gegevensverwerking in het algemene belang) of artikel 6(1)(f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). Als u bezwaar maakt, gaan wij verder met het verwerken van uw persoonsgegevens voor zoverre wij daarvoor verplichte wettelijke redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden uitgaan of voor zoverre de verwerking dient voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met direct marketing als doeleinde om rechtmatige belangen te beschermen op basis van een belangenafweging, hebt u ook het recht hiertegen op ieder willekeurig moment bezwaar te maken zonder vermelding van redenen.
 4. Wij vragen u uw aanspraken of uitleg naar het volgende contactadres te sturen, indien mogelijk: eu.dataprotection@smart.com.
 5. Het recht om een klacht te deponeren bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens wettelijke eisen schendt, hebt u het recht om een klacht te deponeren bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG). De verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming is:

  Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Baden-Württemberg
  Dr. Stefan Brink
  Adres: Lautenschlagerstraße 20, D- 70173 Stuttgart
  Postadres: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
  Tel.: +49 711/61 55 41-0
  E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
  https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/beschwerde/

12. Nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, aangeboden op onze website, worden de gegevens verstrekt tijdens de nieuwsbriefregistratie uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, indien u niet akkoord gaat met een verder gebruik. U kunt zich op ieder willekeurig moment afmelden met behulp van de afmeldoptie aanwezig in de nieuwsbrief.

 1. De gegevens die u verstrekt met als doeleinde de nieuwsbrief te ontvangen, worden opgeslagen door ons of de nieuwsbrief-dienstverlener totdat u zich proactief afmeldt van de mailinglijst. Uw gegevens worden gewist uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich van de nieuwsbrief hebt afgemeld. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.
 2. Nadatu zich hebt afgemeld van de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en postcode indien van toepassing door ons of de nieuwsbriefprovider opgeslagen in een blacklist, indien noodzakelijk, om toekomstige mailings te voorkomen.

De gegevens van de blacklist worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is zowel in uw als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van art. 6 (1) f AVG).

13. Gegevensoverdracht aan geadresseerden buiten de Europese Economische Ruimte

 1. Wanneer gebruik wordt gemaakt van dienstverleners (zie sectie 4.4.) en gegevens worden doorgegeven aan derde partijen gebaseerd op uw toestemming (zie sectie 3.3.), kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan geadresseerden in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt, met name in de V.S. en India.
 2. In de volgende landen is er, vanuit het gezichtspunt van de EU, een geschikt niveau van gegevensbescherming (zogenaamde "geschiktheid"), overeenkomstig de EU-normen: Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer eilanden, Guernsey, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. Wij zijn het met geadresseerden in andere landen eens over het gebruik van contractclausules volgens EU-normen, bindende bedrijfsregels of andere toepasbare instrumenten (indien aanwezig) om een “geschikt beveiligingsniveau” te creëren overeenkomstig wettelijke eisen. Neem voor meer informatie contact met ons op: eu.dataprotection@smart.com.

Laatste update: September 2022

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Privacyverklaring Wettelijke Opmerkingen