Informatie over de inzameling van autowrakken conform het Besluit beheer autowrakken

In Nederland is de inzameling van autowrakken geregeld in het Besluit beheer autowrakken ("Bba"). Het Bba implementeert Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken in de Nederlandse wet. Volgens deze richtlijn moet de laatste houder en/of eigenaar diens afgedankte voertuig (“autowrak”) inleveren bij een aangewezen inzamel- of inlevercentrum of een erkende demontage-inrichting. Deze instantie geeft vervolgens een certificaat van vernietiging af, dat nodig is voor de definitieve uitschrijving van het voertuig uit de registers.

Om de inzameling van jouw autowrak te vereenvoudigen, onderhoudt smart een landelijk netwerk van erkende inzamelingspunten. Wanneer je jouw autowrak bij een van deze punten inlevert, wordt het voertuig in overeenstemming met de wet ontmanteld.

Houd er rekening mee dat je wettelijk verplicht bent om jouw autowrak in te leveren bij een erkend inzamelpunt, een erkend terugnamecentrum of een erkende demontagefaciliteit.

Eigenaren kunnen hun autowrakken gratis inleveren bij onze inzamelpunten onder de volgende voorwaarden:

Het voertuig is van het merk "smart".

Het is een categorie M1 voertuig (voertuigen voor personenvervoer met maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend) of een categorie N1 voertuig (voertuigen voor goederenvervoer met een maximumgewicht van 3,5 ton).

Alle essentiële onderdelen of componenten, in het bijzonder de aandrijving (motor, transmissie, enz.), het chassis, de carrosserie, de katalysator of elektronische regeleenheden voor voertuigfuncties bevinden zich in het voertuig.

Het voertuig bevat geen afval.

Het voertuig is of was gedurende ten minste één maand voorafgaand aan de buitengebruikstelling geregistreerd binnen de Europese Unie.

De registratiedocumenten (kentekenbewijs, kentekenbewijs deel II of een vergelijkbaar registratiedocument) worden overhandigd.

Na de overhandiging van het autowrak en de registratiedocumenten aan een van onze partners, ontvang je een recyclingcertificaat dat bevestigt dat het voertuig op wettige wijze is ontmanteld en op de juiste manier is gerecycled. Je hebt dit certificaat meestal nodig om jouw voertuig definitief te laten uitschrijven uit de registers.

Als je jouw autowrak gratis wilt inleveren, neem dan contact op met ons inzamelnetwerk Auto Recycling Nederland (T: +31 (0)346 728 220, E: info@arn.nl).

Informatie over de inlever- en inzamelpunten voor jouw autowrak vind je op Recycling van sloopauto's - ARN .

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen juridisch advies.

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Privacyverklaring Wettelijke Opmerkingen